Työterveyspalveluiden hankinnan konsultointi:

Työterveyspalvelun tuottajan valinta on yritykselle tärkeää työkykyjohtamisen kannalta. Konsultoimme yrityksenne tarpeiden mukaisen työterveyspalvelukokonaisuuden hankinnassa, esim autamme tarjouspyynnön laadinnassa. Palvelun tuottajien tarjonnassa on merkittävää vaihtelua, joka vaikuttaa paitsi tuloksellisuuteen myös kokonaishintaan.