Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen:

Hyvinvoiva henkilöstö on yksi keskeinen menestystekijä yritykselle. Tuomme yritysjohtonne avuksi välineitä, joilla työkykyjohtamisen edellytykset paranevat. Työterveyshuollon palveluiden hankinnassa konsultoimme parhaan mahdollisen kokonaisedun saavuttamiseksi. Toteutamme projekteja yrityksenne henkilöstön keskuudessa työhyvinvoinnin kartoitustarkoituksella.