Ostajan etsiminen: 

Joskus yrityksen kasvu pienestä keskisuureksi tai keskisuuresta suureksi edellyttää osaavaa kansainvälistä kumppania. Eräs toimiva ratkaisu on myydä yrityksestä osuus Private Equity - toimijalle. Nämä sijoitusyhtiöt ovat erinomaisesti verkottuneita ja kykenevät avaamaan ostamilleen yrityksille uusia markkinakanavia ja päämillaan mahdollistavat nopean kasvun. Private Equity toimija ostaa yrityksestä useimmiten enemmistön.

Autamme kontaktiemme kautta esittelemään yrityksenne verkostomme yrityksille.